Giới thiệu khóa học
Living An Exponential Life – Pre Training

Hướng dẫn dành cho những thành viên sắp tham gia chương trình Living An Exponential Life của Udoo

 

Nội dung Khóa học

Lưu ý quan trọng
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI Living an Exponential Life
Giới thiệu Udoo
SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ
KIẾN THỨC BỔ TRỢ
Các nội dung cần chuẩn bị
Setup Udoo xMe
Art Journal - Chuẩn bị sổ tay cho 3 ngày