TÀI LIỆU

Tham khảo giá trị cốt lõi của một nhà lãnh đạo

Core values of leadership

Có điều gì thú vị với
Tham khảo giá trị cốt lõi của một nhà lãnh đạo

Tham khảo các giá trị cốt lõi của một nhà lãnh đạo

Shape

PHẦN 1

TẢI TÀI LIỆU

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

TẢI TÀI LIỆU

Không đủ quyền hoặc Chưa ban hành chính thức

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin tài liệu

Code: Leadershift001
Trạng thái sử dụng: Ban hành & áp dụng
Loại tài liệu: Hướng dẫn
Ngày công bố: 17/07/2021
Cập nhật gần nhất: 17/07/2021

Những hành trình liên quan: 04. Knowing Thyself, 01. Udoo Unblinded, 02. Breakthrough, 03. Well-being, 05. Relation Shift, 06. Leader Shift, 07. Authenticity

Những chương trình liên quan: Chương trình 3 ngày

Thông tin biên soạn

Người biên soạn:

  • Leo Võ Thái Lâm

Người phê duyệt:

  • Leo Võ Thái Lâm

Quyền sử dụng

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

Phạm vi sử dụng:

CHo các chương trình đào tạo
Quyền: Tải về xem, Không được chỉnh sửa

Viết tắt, Ký hiệu, Thuật ngữ

Biểu mẫu, Form

Tài liệu tham khảo Bổ Sung