TÀI LIỆU

Điều phối luyện tập 90 ngày

How to facilitate 90 days of Unblinded Journey

Có điều gì thú vị với
Điều phối luyện tập 90 ngày

Hướng dẫn các nhà điều phối tổ chức các hoạt động luyện tập trong 90 ngày ở hành trình Khai sáng và Chấp nhận

Shape

PHẦN 1

TẢI TÀI LIỆU

Cấp độ sử dụng: Udoo Guide (và các level cao hơn)

TẢI TÀI LIỆU

Không đủ quyền hoặc Chưa ban hành chính thức

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin tài liệu

Code: unblinded005
Trạng thái sử dụng: Ban hành & áp dụng
Loại tài liệu: Hướng dẫn
Ngày công bố: 10/07/2021
Cập nhật gần nhất: 10/07/2021

Những hành trình liên quan: 01. Udoo Unblinded

Những chương trình liên quan:

Thông tin biên soạn

Người biên soạn:

  • Leo Võ Thái Lâm

Người phê duyệt:

  • Leo Võ Thái Lâm

Quyền sử dụng

Cấp độ sử dụng: Udoo Guide (và các level cao hơn)

Phạm vi sử dụng:

Sử dụng cho các nhà điều phối đã hoàn thành chương trình 3 ngày
Quyền: Tải về xem, Không được chỉnh sửa

Viết tắt, Ký hiệu, Thuật ngữ

Biểu mẫu, Form

Tài liệu tham khảo Bổ Sung