TÀI LIỆU

Slide trình chiếu trong hành trình Unblinded

Slide Unblinded

Có điều gì thú vị với
Slide trình chiếu trong hành trình Unblinded

Dành cho các nhà điều phối sử dụng trong chương trình Unblinded

Shape

PHẦN 1

TẢI TÀI LIỆU

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

TẢI TÀI LIỆU

Không đủ quyền hoặc Chưa ban hành chính thức

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin tài liệu

Code: unblindedslide
Trạng thái sử dụng: Ban hành & áp dụng
Loại tài liệu: Hướng dẫn
Ngày công bố: 23/08/2021
Cập nhật gần nhất: 23/08/2021

Những hành trình liên quan: 01. Udoo Unblinded

Những chương trình liên quan: Chương trình 1 ngày

Thông tin biên soạn

Người biên soạn:

  • Leo Võ Thái Lâm

Người phê duyệt:

  • Leo Võ Thái Lâm

Quyền sử dụng

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

Phạm vi sử dụng:

Chỉ dành cho các nhà điều phối từ cấp độ Udoo Rockie trở lên
Quyền: Tải về xem, Chỉnh sửa, Giữ thông tin bản quyền Udoo

Viết tắt, Ký hiệu, Thuật ngữ

Biểu mẫu, Form

Tài liệu tham khảo Bổ Sung