TÀI LIỆU

Hướng dẫn trước khi tham gia hành trình khai sáng

Ublinded Pretraining

Có điều gì thú vị với
Hướng dẫn trước khi tham gia hành trình khai sáng

Người điều phối cần mở link này để gửi cho người tham dự ít nhất 03 ngày trước khi diễn ra chương trình

Shape

PHẦN 1

TẢI TÀI LIỆU

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

TẢI TÀI LIỆU

Không đủ quyền hoặc Chưa ban hành chính thức

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin tài liệu

Code: unblinded004
Trạng thái sử dụng: Ban hành & áp dụng
Loại tài liệu: Hướng dẫn
Ngày công bố: 10/07/2021
Cập nhật gần nhất: 10/07/2021

Những hành trình liên quan: 01. Udoo Unblinded

Những chương trình liên quan: Chương trình 1 ngày

Thông tin biên soạn

Người biên soạn:

  • Leo Võ Thái Lâm

Người phê duyệt:

  • Leo Võ Thái Lâm

Quyền sử dụng

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

Phạm vi sử dụng:

Sử dụng cho hành trình khai sáng và gửi cho người học
Quyền: Tải về xem, Chỉnh sửa, Không cần giữ thông tin bản quyền Udoo

Viết tắt, Ký hiệu, Thuật ngữ

Biểu mẫu, Form

Tài liệu tham khảo Bổ Sung