TÀI LIỆU

Vòng tròn đệ nhị thân

Có điều gì thú vị với
Vòng tròn đệ nhị thân

Tài liệu nhằm mục đích hướng dẫn cho các thành viên trong nhóm chính bắc biết cách tổ chức một vòng tròn đệ nhị thân để nương tựa và hỗ trợ nhau.

Shape

PHẦN 1

TẢI TÀI LIỆU

Cấp độ sử dụng: Udoo Guide (và các level cao hơn)

TẢI TÀI LIỆU

Không đủ quyền hoặc Chưa ban hành chính thức

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin tài liệu

Code: gen001
Trạng thái sử dụng: Ban hành & áp dụng
Loại tài liệu: Chính sách
Ngày công bố: 10/07/2021
Cập nhật gần nhất: 10/07/2021

Những hành trình liên quan: 01. Udoo Unblinded, 02. Breakthrough, 03. Well-being, 04. Knowing Thyself, 05. Relation Shift, 06. Leader Shift, 07. Authenticity

Những chương trình liên quan:

Thông tin biên soạn

Người biên soạn:

  • Võ Thái Lâm Leo

Người phê duyệt:

  • Võ Thái Lâm Leo

Quyền sử dụng

Cấp độ sử dụng: Udoo Guide (và các level cao hơn)

Phạm vi sử dụng:

Sử dụng trong các hành trình 90 ngày và trong các lớp trải nghiệm để tổ chức các nhóm chính bắc
Quyền: Tải về xem, Không được chỉnh sửa

Viết tắt, Ký hiệu, Thuật ngữ

Biểu mẫu, Form

Tài liệu tham khảo Bổ Sung