TÀI LIỆU

Kịch bản buổi huấn luyện nhóm

Udoo Group Coaching

Có điều gì thú vị với
Kịch bản buổi huấn luyện nhóm

Tài liệu dùng để nhà điều phối tham khảo kịch bản dành cho một buổi huấn luyện theo nhóm tại Udoo. Tài liệu này áp dụng cho mọi hành trình

Shape

PHẦN 1

TẢI TÀI LIỆU

Cấp độ sử dụng: Udoo Guide (và các level cao hơn)

TẢI TÀI LIỆU

Không đủ quyền hoặc Chưa ban hành chính thức

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin tài liệu

Code: gen006
Trạng thái sử dụng: Ban hành & áp dụng
Loại tài liệu: Chính sách
Ngày công bố: 10/07/2021
Cập nhật gần nhất: 10/07/2021

Những hành trình liên quan: 01. Udoo Unblinded, 02. Breakthrough, 03. Well-being, 04. Knowing Thyself, 05. Relation Shift, 06. Leader Shift, 07. Authenticity

Những chương trình liên quan:

Thông tin biên soạn

Người biên soạn:

  • Leo Võ Thái Lâm

Người phê duyệt:

  • Leo Võ Thái Lâm

Quyền sử dụng

Cấp độ sử dụng: Udoo Guide (và các level cao hơn)

Phạm vi sử dụng:

Sử dụng cho mọi nhà điều phối tại Udoo
Quyền: Tải về xem, Chỉnh sửa, Giữ thông tin bản quyền Udoo

Viết tắt, Ký hiệu, Thuật ngữ

Biểu mẫu, Form

Tài liệu tham khảo Bổ Sung