TÀI LIỆU

Udoo - Hành trình khai sáng

UDOO - The Unblinded Journey

Có điều gì thú vị với
Udoo - Hành trình khai sáng

Xin chào, 

Chào mng bn đến vi chương trình Udoo – The Unblinded Journey. Đây là hành  trình đu tiên trong chui hành trình rèn luyn trí thông minh cm xúc ca Udoo.  Khi bn cm tài liu này trên tay, bn đã bt đu hành trình trthành mt nhà điu  phi các chương trình rèn luyện trí thông minh cm xúc ca Udoo. 

Tài liu này hướng dn cho bn chi tiết vnhng vic cn chun btrước bui điu  phi, nhng vic cn làm trong quá trình điu phi chương trình 1 ngày – The  Unblinded Journey. 

Chúc bn có nhng tri nghim mi mvà thú vtrên hành trình chia sgóc nhìn  ra thế gii.

Shape

PHẦN 1

TẢI TÀI LIỆU

Owning a home is a keystone of wealth, both financial affluence and emotional security.

Suze Orman
Cấp độ sử dụng: Udoo Guide (và các level cao hơn)

TẢI TÀI LIỆU

Không đủ quyền hoặc Chưa ban hành chính thức

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin tài liệu

Code: Udoo-QT-01
Trạng thái sử dụng: Ban hành & áp dụng
Loại tài liệu: Quy trình
Ngày công bố: 02/07/2021
Cập nhật gần nhất: 02/07/2021

Những hành trình liên quan: 01. Udoo Unblinded

Những chương trình liên quan: Chương trình 1 ngày, Kỹ năng điều phối

Thông tin biên soạn

Người biên soạn:

  • Võ Thái Lâm

Người phê duyệt:

  • Võ Thái Lâm

Quyền sử dụng

Cấp độ sử dụng: Udoo Guide (và các level cao hơn)

Phạm vi sử dụng:

Sử dụng trong công việc giảng dạy của Designer
Quyền: Tải về xem, Chỉnh sửa, Giữ thông tin bản quyền Udoo

Viết tắt, Ký hiệu, Thuật ngữ

Ký hiệu/Thuật ngữGiải thích
UnblindedKhai sáng
ZEN GardenVùng trung tâm của khu vực tổ chức workshop

Biểu mẫu, Form

UDOO - The Unblinded Journey

Tài liệu hướng dẫn những việc cần làm khi điều phối hành trình Khai sáng

Tài liệu tham khảo Bổ Sung

UDOO - The Unblinded Journey

Tài liệu hướng dẫn những việc cần làm khi điều phối hành trình Khai sáng