TÀI LIỆU

12 ngày tự vấn

12 days fitness

Có điều gì thú vị với
12 ngày tự vấn

Tài liệu bao gồm các câu hỏi cho mỗi ngày tự vấn.

Bạn cần lưu ý người luyện tập việc thực sự tập trung và quay về chính mình trong mỗi ngày trả lời câu hỏi.

Mỗi ngày chỉ nên trả lời 1 câu thôi.

Shape

PHẦN 1

TẢI TÀI LIỆU

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

TẢI TÀI LIỆU

Không đủ quyền hoặc Chưa ban hành chính thức

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin tài liệu

Code: unblinded002
Trạng thái sử dụng: Ban hành & áp dụng
Loại tài liệu: Quy trình
Ngày công bố: 10/07/2021
Cập nhật gần nhất: 10/07/2021

Những hành trình liên quan: 01. Udoo Unblinded

Những chương trình liên quan:

Thông tin biên soạn

Người biên soạn:

  • Võ Thái Lâm Leo

Người phê duyệt:

  • Võ Thái Lâm Leo

Quyền sử dụng

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

Phạm vi sử dụng:

Tài liệu được sử dụng cho tất cả các học viên của chương trình rèn luyện 90 ngày đầu tiên
Quyền: Tải về xem, Không được chỉnh sửa

Viết tắt, Ký hiệu, Thuật ngữ

Biểu mẫu, Form

Tài liệu tham khảo Bổ Sung