TÀI LIỆU

Biến điểm yếu thành điểm mạnh

Có điều gì thú vị với
Biến điểm yếu thành điểm mạnh

Câu chuyện tham khảo về cách làm sao “Biến điểm yếu thành điểm mạnh”. Câu chuyện vừa truyền cảm hứng cho người thực hành nhưng cũng là một ví dụ thực tế để tham khảo.

 

Shape

PHẦN 1

TẢI TÀI LIỆU

Cấp độ sử dụng: Udoo Guide (và các level cao hơn)

TẢI TÀI LIỆU

Không đủ quyền hoặc Chưa ban hành chính thức

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin tài liệu

Code: unblinded001
Trạng thái sử dụng: Ban hành & áp dụng
Loại tài liệu: Hướng dẫn
Ngày công bố: 08/07/2021
Cập nhật gần nhất: 08/07/2021

Những hành trình liên quan: 01. Udoo Unblinded

Những chương trình liên quan:

Thông tin biên soạn

Người biên soạn:

  • Võ Thái Lâm

Người phê duyệt:

  • Võ Thái Lâm

Quyền sử dụng

Cấp độ sử dụng: Udoo Guide (và các level cao hơn)

Phạm vi sử dụng:

Sử dụng trong việc hướng dẫn hành trình Khai sáng và Chấp nhận
Quyền: Tải về xem, Không được chỉnh sửa

Viết tắt, Ký hiệu, Thuật ngữ

Biểu mẫu, Form

Tài liệu tham khảo Bổ Sung