TÀI LIỆU

Unblinded Workbook

Unblinded Workbook

Có điều gì thú vị với
Unblinded Workbook

Tài liệu sử dụng cho người rèn luyện hành trình 90 ngày đầu tiên ghi chép hành trình luyện tập của mình mỗi ngày. Bao gồm tất cả các Quest và PowerUP.

người điều phối cần phải bỏ bớt những PowerUP hay Quest nào chưa phù hợp.

Shape

PHẦN 1

TẢI TÀI LIỆU

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

TẢI TÀI LIỆU

Không đủ quyền hoặc Chưa ban hành chính thức

PHẦN 2

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin tài liệu

Code: unblinded003
Trạng thái sử dụng: Ban hành & áp dụng
Loại tài liệu: Biểu mẫu
Ngày công bố: 10/07/2021
Cập nhật gần nhất: 10/07/2021

Những hành trình liên quan: 01. Udoo Unblinded

Những chương trình liên quan:

Thông tin biên soạn

Người biên soạn:

  • Leo Võ Thái Lâm

Người phê duyệt:

  • Leo Võ Thái Lâm

Quyền sử dụng

Cấp độ sử dụng: Udoo Rockie (và các level cao hơn)

Phạm vi sử dụng:

Sử dụng cho hành trình rèn luyện 90 ngày đầu tiên và cho tất cả những ai đang rèn luyện
Quyền: Tải về xem, Chỉnh sửa, Giữ thông tin bản quyền Udoo

Viết tắt, Ký hiệu, Thuật ngữ

Biểu mẫu, Form

Tài liệu tham khảo Bổ Sung