Giới thiệu khóa học
Living an Exponential Life – Live Training

Khóa học online 3 ngày dành cho những nhà thiết kế trải nghiệm và điều phối trải nghiệm trí tuệ cảm xúc của Udoo.

 

Nội dung Khóa học

Mở rộng tất cả
Ngày 15-7-2021
NGÀY THỨ 1 - HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI TÔI
NGÀY THỨ 2 - TÔI ĐI TÌM TÔI
NGÀY THỨ 3 - TÔI VÀ TƯƠNG LAI