UDOO QUOTES

CHỌN QUOTE ĐỂ GỬI THÔNG ĐIỆP PHÙ HỢP ĐẾN KHÁN GIẢ CỦA BẠN​

TẤT CẢ QUOTES

Udoo Quote Search
Udoo Quote Tags
 • All
 • Mỉm cười (4)
 • trí tuệ cảm xúc (4)
 • quản lý bản thân (2)
 • quản lý cơn giận (2)
 • chánh niệm (1)
 • chinh phục (1)
 • chinh phục bản thân (1)
 • dấn thân (1)
 • hành động (1)
 • kết nối (1)