Ai cũng có thể làm nhà điều phối Tìm tài liệu Chỉ cần rèn đủ lòng tin, bạn có thể trở thành nhà điều phối, nhà huấn luyện tại Udoo. Chúng tôi cung cấp hệ thống tài liệu chi tiết hướng dẫn từng bước để bạn điều phối các chương trình 1-5 ngày.

Tài Nguyên Udoo Dành Cho Tất Cả Levels

Download - Search All
Download - Membership Type
Download Journey
Download - Loại tài liệu
Download - Trạng thái tài liệu

Slide trình chiếu trong hành trình Unblinded

Tài liệu trình chiếu trong chương trình Unblinded
🕘 Cập nhật: 23/08/2021

Tham khảo giá trị cốt lõi của một nhà lãnh đạo

Tham khảo những giá trị cốt lõi của một nhà lãnh đạo
🕘 Cập nhật: 17/07/2021

Tham khảo bảng giá trị cá nhân

Danh sách giá trị cá nhân tham khảo của mỗi người
🕘 Cập nhật: 17/07/2021

Tham khảo hành trình anh hùng với Art Journal

Cách hệ thống những điều quan trọng nhất trong 3 ngày bằng Art Journal
🕘 Cập nhật: 13/07/2021

Thực hành 5S hàng tuần

Thực hành 5S hàng tuần dành cho tất cả khách hàng và thành viên của Udoo
🕘 Cập nhật: 11/07/2021

Kịch bản buổi huấn luyện nhóm

Kịch bản một buổi huấn luyện nhóm tại Udoo
🕘 Cập nhật: 10/07/2021

Kịch bản họp nhóm chính bắc

Cách thức tổ chức một cuộc họp nhóm chính bắc
🕘 Cập nhật: 10/07/2021

Đánh giá cuối mỗi hành trình

Buổi đánh giá sau mỗi hành trình 90 ngày luyện tập ở mọi cấp độ
🕘 Cập nhật: 10/07/2021

Định vị và thiết lập mục tiêu

Định vị và thiết lập mục tiêu cho người tham gia hành trình 90 ngày
🕘 Cập nhật: 10/07/2021

Trở về với thực tại

Tài liệu hướng dẫn điều phối phiên đầu tiên sau các khóa trải nghiệm
🕘 Cập nhật: 10/07/2021

Điều phối luyện tập 90 ngày

Hướng dẫn điều phối việc luyện tập 90 ngày của hành trình Khai sáng
🕘 Cập nhật: 10/07/2021

Hướng dẫn trước khi tham gia hành trình khai sáng

Link hướng dẫn chuẩn bị tham gia hành trình Khai sáng 1 ngày
🕘 Cập nhật: 10/07/2021

Unblinded Workbook

Mẫu ghi chép dành cho người luyện tập hành trình Khai sáng
🕘 Cập nhật: 10/07/2021

Tự vấn vào cuối mỗi tuần

Biểu mẫu ghi nhận kết quả sau mỗi tuần của người luyện tập
🕘 Cập nhật: 10/07/2021

12 ngày tự vấn

Hành trình tự vấn 12 ngày trước khi bắt đầu luyện tập 90 ngày đầu tiên
🕘 Cập nhật: 10/07/2021

Vòng tròn đệ nhị thân

Cách tổ chức vòng tròn đệ nhị thân trong một nhóm chính bắc
🕘 Cập nhật: 10/07/2021

Biến điểm yếu thành điểm mạnh

Câu chuyện tham khảo về cách làm sao “Biến điểm yếu thành điểm mạnh”.
🕘 Cập nhật: 08/07/2021

Udoo - Hành trình khai sáng

Tài liệu hướng dẫn những việc cần làm khi điều phối hành trình Khai sáng
🕘 Cập nhật: 02/07/2021